Praguebest

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnosti PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, 186 00 Praha, IČ: 25770438, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68657 jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Vítkova 5/32, 186 00 Praha Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.
 7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google reCaptcha, je společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem služby Clarity, je společnost Microsoft Corporation One Microsoft Way, sídlem Redmond, WA 98052-6399 USA
  • Poskytovatelem služby Google Adwords, je společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, je společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením..
  • Správce zpracovává následující soubory cookies:
Typ Název Účel
Technické cookies - Fungování jednotlivých stránek webu a událostí:
- souhlas s cookie
Technické cookies Google reCaptcha Antispam pro formuláře
Analytické cookies Clarity Sledování průchodu webem. Slouží k vytváření heatmap a anonymizovaných nahrávek pohybu myši.
Analytické cookies Google Adwords Sledování jednotlivých stránek webu.

Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce.
Analytické cookies Google Analytics Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- přidání do košíku
- dokončená registrace
- objednávka
- vyhledávání

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.