Praguebest

Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies

  • 1. Správce osobních údajů, společnosti PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, 186 00 Praha, IČ: 25770438, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68657, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, sledování průchodu webu a konkrétních událostí za účelem statistik chování návštěvníků webu.
  • 2. Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
  • 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu za výše uvedenými účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.
  • 4. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
  • 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • 6. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány následujícími způsoby:
  • 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   • vzít souhlas se zpracováním zpět,
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
   • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
   • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
   • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením..
  • 8. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
TypNázevÚčel
1) Nutné k provozování webu - Fungování jednotlivých stránek webu.
2) Analytické Google Adwords Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- odeslání kontaktních formulářů

Slouží k vytváření statistik o dokončené objednávce.
Google Analytics Sledování jednotlivých stránek webu a událostí:
- odeslání kontaktních formulářů

Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.
3) K marketingovým účelům Google Adwords Slouží k vytváření publik a sledování konverzí z reklam Adwords.
Google Analytics Sledování jednotlivých stránek a událostí za účelem vytváření publik pro remarketing